Nhãn: FIMI X8 SE 5KM FPV Với máy ảnh trục 3 Gimbal GPS 4K 33mins Thời gian bay RC Drone Drone RTF
Ưu đãi và phiếu giảm giá mua sắm bí mật của Trung Quốc