$ 20 OFF UMI Max Smartphone từ TOMTOP Technology Co., Ltd

Ưu đãi từ: TOMTOP Technology Co., Ltd
Danh mục: Điện thoại thông minh Presale
5.5 Inches 2.5D FHD 1920 * Màn hình 1080 Pixels Android 6.0 3GB RAM + 16GB ROM 5MP + 13MP Máy ảnh kép

Có hiệu lực từ Thứ Năm 18th August 2016 đến Thứ Hai 19th September 2016

$ 20 OFF UMI Max Smartphone từ TOMTOP Technology Co., Ltd
$ 20 OFF UMI Max Smartphone từ TOMTOP Technology Co., Ltd
5.5 Inches 2.5D FHD 1920 * Màn hình 1080 Pixels Android 6.0 3GB RAM + 16GB ROM 5MP + 13MP Máy ảnh kép
CHI TIẾT TIẾT KIỆM
Ngày hết hạn

Gần
Tham gia với tôi:
Ưu đãi và phiếu giảm giá mua sắm bí mật của Trung Quốc